Giá bán lẻ tại TIMEXCO

NHIÊN LIỆUGiá vùng 1
   Xăng RON95-III30.650
   Xăng E5 RON92-II29.630
   Dầu DO 0,05S-II25.550
   KO24.400
NHIÊN LIỆUGiá vùng 2
Bình ThuậnBình Phước
   Xăng RON95-III31.26031.260
   Xăng E5 RON92-II30.22030.220
   Dầu DO 0,05S-II26.06025.700
Đơn giá: đồng/lít  

 

  Giá cập nhật lúc: 15 giờ 00 ngày 23-05-2022

Thống kê truy cập

Đang online: 3

Tổng lượt truy cập 493857

Giá dầu thô WTI

Giá dầu thô Brent

Danh hiệu & giải thưởng

Chứng nhận ISO 9001:2008
Sao vàng đất Việt 2011
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

TIMEXCO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

 

 

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng)

 

Căn cứ vào Quyết định số 1043/QĐ-UBCK ngày 22/12/2011 của UBCK cho phép gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu đến 26/03/2011, CTCP Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) xin thông báo tới Quý cổ đông về việc điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 119/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/11/2011 như sau:

 

I. Chào bán cổ phiếu ra công chúng:

 1. Cổ phiếu chào bán:
 2. Tên cổ phiếu:  CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC
 3. Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá:  10.000 đồng
 5. Số lượng đăng ký chào bán: 4.400.000 cổ phần
 6. Trong đó: Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 4.000.000 cổ phần
 7. Chào bán cho CBCNV: 400.000 cổ phần
 8.  
 9. II. Nội dung thay đổi:
STT

Nội dung

Đã thông báo

Thay đổi

1

Thời gian đăng ký, đặt mua và nộp tiền

Từ 19/12/2011 đến 16/01/2012

Đến 16h00 ngày16/02/2012

2

Thời gian chuyển nhượng quyền mua

Từ 19/12/2011 đến 12/01/2012

Đến 16h00 ngày12/02/2012

Các nội dung khác không thay đổi so với Thông báo cũ.
Mọi chi tiết xin xem thêm trên website của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, trên website của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (www.timexco.com.vn) và CTCP Chứng khoán Bản Việt (www.vcsc.com.vn)

TP.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2011 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                   CHỦ TỊCH

                 MA ĐỨC TÚ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chào bán cổ phiếu

và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 cho cổ đông hiện hữu)

I. Chào bán cổ phiếu ra công chúng:

 1. Cổ phiếu chào bán:
 2. Tên cổ phiếu:  CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC
 3. Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá:  10.000 đồng
 5. Số lượng đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 4.000.000 cổ phần
 6. Số lượng đăng ký chào bán cho cán bộ công nhân viên: 400.000 cổ phần
 7. Khối lượng vốn cần huy động: 44.000.000.000 VNĐ
 8. Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động.
 9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm (tỷ lệ 2:1).

Cổ đông có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua cổ phần phát hành thêm cho đối tượng khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần. 
Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

 1. Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
 2. Giá bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng /cp.
 3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 09/12/2011
 4. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/12/2011 đến ngày 12/01/2012
 5. Thời hạn nhận tiền đăng ký mua:   Từ ngày 19/12/2011 đến ngày 16/01/2012
 6. Bản cáo bạch được công bố tại trụ sở chính Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, trên website của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (www.timexcothuduc.com.vn ) và Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (www.vcsc.com.vn).
 7. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức 
Số tài khoản: 102010000551081
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Sài Gòn
II. Trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền như phần I.6.
-  Tỷ lệ thực hiện: 7%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 700 đồng)
- Thời gian thanh toán : ngày 06/01/2012 
III. Địa điểm thực hiện
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức - Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TPHCM và xuất trình Chứng minh nhân dân, trường hợp uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp. Đối với cổ đông nhận cổ tức tại trụ sở Công ty thì sẽ được chi trả từ ngày 06/01/2012.

   

TP.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2011 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                   CHỦ TỊCH

                     MA ĐỨC TÚ

 

 

 

Tập tin đính kèm:

Bài viết liên quan